Administratorem Twoich danych osobowych jest McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia loterii pn. „Graj o SUZUKI” („Loteria”). Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań organizatora Loterii wobec jej uczestników, wynikających z faktu przeprowadzania Loterii. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem nagród oraz w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Albedo Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Więcej o regułach przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Loterią znajdziesz tutaj.